Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbrahim Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbrahim Efendi Kimdir Türk devlet adamı ve dinî eserler bestecisi (Edirne ? – Kıbrıs 1691).

Din dışı eserler de besteledi.

Mehmed IV’ün imamlığını yaptı.

Rumeli kazaskerliğine yükseldi.

Türkçe ve arapça şiirler yazdı.

Padişahın başimamı idi (1663).

Anadolu (1686) ve Rumeli kazaskerliğine tayin edildi(1687).

1686-1687 Arasında Mustafa II’nin, sonra da şehzade Ahmed’in başhocası oldu.

Ayrıca kıraat ilmiyle uğraştı.

Musiki nazariyatında söz sahibi oldu.

Bir yanıt yazın