İbrahim Ethem Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbrahim Ethem Paşa Kimdir,Türk müşiri (İstanbul 1835-1905).

İbrahim Ethem Paşa Hayatı

Harbiye’de okudu, 1856’da kurmay yüzbaşı rütbesini aldı. Sonra Fransa’da tahsil gördü.

Harbiye’de öğretmenlik (1864), daha sonra da askerî okul müdürlüğü yaptı.

1876’da Mekâtibi Askeriye nazırı, 1880’de Erkânı Harbiye-i Umumiye reis vekili oldu.

Fenn-i Harp, Fırka Tabiye si, İğneli Tüfek Talimatnamesi adlı Fransızcadan tercüme eserleri vardır.

Bir cevap yazın