Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbrahim Halet Bey Kimdir,Hayatı | Gazeteci Biyografileri |

İbrahim Halet Bey Kimdir Türk gazeteci ve şairi (İstanbul 1837 –  1878).

İbrahim Halet Bey Hayatı

Hariciye Mektupçu kalemine girdi.

Ruzname-i Ceridei Havadis te yazar olarak çalıştı.

Samsun’da gümrük memurluğu, Halep’te mektupçuluk yaptı.

Furat ve Gadir-ül-Furat gazetelerini çıkardı.

Ayrıca bir salname meydana getirdi.

Maarif nezareti mektupçusu (1876) oldu Dolap risalesinde yazıları çıktı.

Osmanlı tarihine dair Al-i Osman adlı başlanmış eserini tamamlayamadı.

Halet üş-Şebab, Sefinet-ül-inşa ve birkaç tiyatro eseri vardır.

Bir yanıt yazın