Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

İbrahim Han Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbrahim Han Kimdir Sokullu Mehmed Paşanın Esmahan Sultandan olan oğlu (İstanbul 1565 – 1622).

İbrahim Han Hayatı

Murad III zamanında saray hizmetine alındı.

1594’te kapıcıbaşılık, çok geçmeden kapıcılar kâtibi ve şehremini oldu.

1601’de ağabeysi Sokulluzade Hasan Paşanın hizmetinde kapıcıbaşılık yaptı.

16‘10’da mirimiran olarak Bosna beylerbeyi olan İbrahim Han daha sonra Rumeli beylerbeyliğine tayin edildi (1618).

Bir yıl sonra tekrar Bosna beylerbeyliğine gönderilen paşa, 1619’da yapılan harekâtta serdarlık etti.

Bu seferde topladığı kuvvetlerle ösreg’e geldi.

Erdel Beyi Bethlem Gabar kuvvetleriyle birleşerek Avusturya içlerine doğru akınlara başladı.

1622’de Bosna beylerbeyliğinden ayrıldı.

Çok geçmeden İstanbul’da öldü.

Babasının türbesine gömüldü.

Bir yanıt yazın