İbrahim Peçevi Kimdir,Hayatı | Tarihçi Biyografileri |

 

İbrahim Peçevi Kimdir Osmanlı Tarihçisi (Macaristan,1572 – 1650), Anne tarafından Sokullu ailesine mensuptur. Peçevî İbrahim’in 14 yaşında babası öldü.

Budin beylerbeyi Ferhad Paşanın yanına gitti, onun öldürülmesi üzerine Bosna’ya döndü.

İbrahim Peçevi Hayatı

Osmanlı-avusturya savaşlarına (1593-1606) akrabası olan Lala Mehmed Paşanın yanında katıldı.

Estergon (Gran) kuşatıldığında bir ay kadar kalede kaldı.

Teslim şartlarını görüşmek üzere düşman karargâhına gitti.

Lala Mehmed Paşa ile birlikte Eğri seferine katıldı.

Canad kalesinin alınmasında ve Oradea (Grosswarden) kalesinin kuşatılmasında bulundu.

Cepheye gelen Kırım hanı Gazi Giray’ı karşılamakla görevlendirildi (1602).

Lala Mehmed Paşanın sadrazamlığı sırasında Estergon’un alınmasında bulundu.

Kale ele geçirilince padişaha fetih müjdesini götürdü.

Ahmed I tarafından kabul edildi ve kendisine hil’at giydirildi.

Lala Mehmed Paşanın ölümünden (1606) sonra, sadrazam Derviş Paşa tarafından Eğriboz, İnebahtı, Karlı ili sancaklarının tahririyle görevlendirildi.

Sonra Diyarbakır beylerbeyliğine tayin edildi.

Tokat (1625), Tuna ve Anadolu defterdarı oldu; kısa bir süre sonra Kırka sancakbeyi olarak Bosna’ya döndü.

İstolni Belgrad valiliğinde (1632-1635) Bosna ve Tamışvar (Timoşara) defterdarlığında bulundu.

1641’de emekliye ayrıldı ve hayatının son yıllarını Budin’de geçirdi.

Kendi adıyla anılan tarihinde 1520-1648 yıllarının olaylarını sade bir dille ve çoğunu gözleme dayanarak anlattı.

İbrahim Peçevi Tarihi

Peçevî İbrahim Efendinin tarihi.
 
Kanunî’nin tahta geçmesinden (1520), 1648’e kadar meydana gelen olayları anlatır.
 
İbrahim Efendi, Macaristan’ın Türkler tarafından fethini içine alan bir eser meydana getirerek Budin beylerbeyi Musa Paşaya sundu (1641).
 
Musa Paşanın, barış zamanındaki olayları da belirtmenin tarih için önemli olduğunu söylemesi üzerine, eserini yeni baştan yazarak genişletti.
 
Kendi zamanından önceki olaylar için eski eserlerden ve o devirleri yaşamış kimselerden faydalandı.
 
Bunlardan başka çok iyi Macarca bildiğinden bu dille yazılmış eserlerden de yararlandı. Son yılların olayları özet olarak verdiğinden Tamışvar defterdarı Belgradî Mustafa, 1635-1651; Mehmed Paşa, 1640-1648 yılları için esere birer zeyl yazdılar.
 
Peçevî İbrahim Efendinin eseri Cevrî tarihinin kaynaklarından biridir.
 
Aslı yazma olan eserin bir kısmı Tarih-i Peçevî adıyla İstanbul’da 1864-1866 yıllarında basıldı. Bu kısım 1521-1641 arasındaki olayları içine alır.

Bir cevap yazın