İbrahim Raşit Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

İbrahim Raşit Efendi Kimdir Türk şairi (İstanbul 1812- 1892).

Müsellim Numan Efendinin oğludur.

Mahreci Ahkâm’da okudu.

Beyazıt medreselerinden icazet aldı.

Aynî Efendiden Farsça öğrendi.

Necip Paşanın delâletiyle Deavi kesedarlığına getirildi.

Edirne’de Divan kâtipliğinde bulundu.

Ayrıca Belgrad, Erzurum ve Halep’te Divan kâtipliği, İstanbul ve Trablusgarp’ta kapıket-hüdalığı yaptı.

Nazmı hayli düzgündür.

Vak’ai Halep (Halep Vakası) adlı küçük bir mensur tarihi vardır.

Bir cevap yazın