Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ibrahim Rumi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ibrahim Rumi Kimdir Türk bilim adamı (öl. Mısır 1775).

Arabacılar ocağının şeyhi.

1775’te hacca gitti.

Dönüşte Mısır’da öldü.

Eserleri arasında Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z Zünün’una yazdığı zeyl, sonra aslı ile birleştirilerek İstanbul’da kasıldı. Bir fıkıh eseri olan Sadrü-s Şeria’yı tercüme etti.

Bir yanıt yazın