Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İbrahimpaşa Camileri,Mimarisi| Tarihi Yapılar İstanbul |

İbrahimpaşa Camileri İstanbul’da, üç caminin ortak adı:

İbrahimpaşa Darülhadis Mescidi

1.Şehzadebaşı’nda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan cami (1720).

İbrahimpaşa dârülhadis mescidi de denir.

Cami, dârülhadis, medrese, kütüphane, çeşme ve sebilden meydana gelen bir bütündür. Dârülhadisin dershanesi mescittir.

Mescit tek şahın kubbelidir.

Mermer üzerine yapılan yüksek kabartma süslemeler çok ince bir işçilik gösterir. Minaresi sonradan yapılmıştır.

Caddenin tam köşesindeki sebili ile yanındaki çeşmesi sanatkâranedir. önündeki hazirede İbrahim Paşa ve oğlunun mezarları vardır.

Muhsine Hatun Camii

2.Kumkapı’da İbrahimpaşa yokuşunda cami (Muhsine hatun camii de denir).

Sadrazam Maktul İbrahim Paşanın kadını Muhsine Hatun tarafından 1532 yılında yaptırıldı.

Duvarları kârgir ve çatısı ahşaptır. Minaresi tuğla olarak, mimberi ise ahşaptan yapılmıştır.

3.Mercan semtinde, Uzunçarşı caddesinde cami (Atik ibrahim paşa camii de denir).

Çandarlı Halil Paşanın oğlu veziriazam İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı (1477).

Bugün sadece bazı duvarları ayakta durmaktadır.

Bir yanıt yazın