Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İbrahimpaşa Sarayı Medrese-i Evvel Müderrisliği | Osmanlı Tarihi |

İbrahimpaşa Sarayı Medrese-i Evvel Müderrisliği Osmanlı devletinde Kanunî Sultan Süleyman’ın sadrazamı İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilen, ölümünden sonra iki kısma ayırılarak medrese haline getirilen sarayın, ilk kısmının müdürü hakkında kullanılan tabir.

İkinci kısmın müdürlüğüne İbrahimpaşa Sarayı Medrese-i sâni müderrisliği adı verilmişti.

Buradaki öğrencilere hem ders okutulur, hem de sanat öğretilirdi.

öğrenimini tamamlayan öğrencilerden kabiliyetli olanlar saray hizmetlerine, diğerleriyse kapıkulu süvari ocaklarına gönderilirdi.

Bir yanıt yazın