İbşir Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbşir Hüseyin Paşa Kimdir Türk devlet adamı (XVIII. yy. ortaları).

İbşir Hüseyin Paşa Hayatı

Enderunu Hümayun’dan yetişti.

Silâhtar (1703), birinci imrahor oldu.

1705’te görevinden alındı sonra İzmit valiliğine getirildi (1715).

Sıra ile Adana, Sivas valiliklerinde, Niş seraskerliğinde, Niğbolu muhafızlığında bulundu.

Tuna muhafızı iken vezirlik rütbesi kendisinden alınarak sürüldü.

1719’da yeniden vezir unvanı verilerek Edirne valiliğiyle görevlendirildi.

Kete, Vidin, Girit, Selanik valisi (1735) oldu.

Bir cevap yazın