İbşir Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

İbşir Mustafa Paşa

Türk devlet adamı (? – İstanbul 1655). Abaza Mehmed Paşanın amcasının oğlu. Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşanın himayesinde sarayda yetişti.

Küçük imrahor, büyük imrahor, aynı yıl Budin valisi (1639) ve Şam valisi oldu (1646).

Şam’da Dürzîlerle uğraştığı bir sırada valilikle Halep’e gönderildi; Varvar Ali Paşa isyan edince onun yerine Sivas valisi tayin edildi.

Yeni il türkmen ağalığı elinden alındığı için isyan eden Abaza Hasan Ağa üstüne gönderildi (1651).

Fakat Osmanlı hükümetinin ona karşı tutumunu beğenmeyen Mustafa Paşa, Abaza Hasan Ağaya yardım etti. Onunla birlikte İstanbul üstüne yürüdü.

Eskişehir’de İstanbul’dan gelen bir heyetle yapılan görüşmeden sonra Abaza Hasan Ağa isyandan vaz geçti, İbşir Paşa da ikinci defa Halep valiliğine gönderildi.

Valiliği sırasında şeyhülislâm Ebu Said Efendinin isteği üzerine Derviş Paşanın yerine sadrazam tayin edilerek İstanbul’a çağrıldı.

Büyük bir törenle İstanbul’a gelen Mustafa Paşa, Mehmed IV’ün halası Ayşe Sultan ile evlendi (1654). Sadrazamlığı sırasında bazı şiddet hareketlerinde bulundu.

Kendine rakip gördüğü kaptanıderya Kara Murad Paşayı İstanbul’dan uzaklaştırmak istedi. Ancak Murad Paşanın hazırladığı isyan sonunda öldürüldü.

Bir cevap yazın