Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İbtidaname Nedir,Konusu,İçeriği | Kültür,Sanat,Edebiyat |

İbtidaname Nedir Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin büyük oğlu Sultan Veled’in, içinde türkçe beyitler bulunan farsça, dinî, tasavvuf! ahlâkî İbtidaname NedirKonusuİçeriğieserinin adı.

Sultan Veled’in bir kısım türkçe beyitleri «Selçuklu beyitleri» adı ile geçen yüzyıldan beri bilinmekteydi.

İbtidaname’deki Türkçe beyitlerin sayısı çeşitli yazmaların karşılaştırılmasından da anlaşıldığı gibi 76 beyitten ibarettir, lbtidaname üstünde önce rus bilginlerinden M.Martinovitz incelemelerde bulunmuş ve bulabildiği beyitleri 1917’de yayınlamış ve Rusçaya tercüme etmiştir.

Bundan sonraki araştırma Veled Çelebi tarafından yapılmış ve Divan-ı Türki-i Sultan Veled adı altında 1925’te basılmıştır.

Daha sonra Mecdud Mansuroğlu da Sultan Veled’in türkçe manzumeleri üstünde çalışmış ve bu arada 1958’de neşrettiği Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri adlı eserinde lbtidaname’nin Türkçe beyitlerini de tenkit etmiştir.

İbtidaname’deki türkçe beyitler, Türk dili incelemeleri bakımından mühimdir.

XIII.yy.daki bu metinler daha sonraki anadolu türkçesi ürünlerindeki yazı sisteminin bu devreye göre farklı olduğunu göstermektedir.

Bu beyitler XIII. yy. Anadolu Türkçesinin en eski devrini temsil etmektedir.

Bir yanıt yazın