Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İdeolog Nedir,Ne Demek | Felsefe Bilgileri |

İdeolog Nedir İdeolog Ne Demek (fr. ideologue). İdeolojiden yana olan.

özellikle Destutt de Tracy, Cabanis, Volney, Garat ve Daunou’nun temsil ettiği felsefî ve siyasî topluluğun adı.

İdeolog’ların hepsi, insan zihninin analizine girişmemişlerdir, ama hepsi de, her türlü metafizikten bağımsız bir gözlem metodunu kabul etmiştir; bu metot, esasen Condillac tarafından uygulanıyor ve Destutt de Tracy tarafından da tavsiye ediliyordu.

İdeolojik okul, XVIII. yy.ın sonu ile XIX. yy.ın başında çok etkili oldu.

Konvansiyonun meydana getirdiği kurumlarda uygulanan öğretimde bu okulun görüşleri temel olarak kabul edildi.

İdeologlar arasında Condorcet, Sieyes, Lakanal, Volney, Garat, Laplace, Pinel, Cabanis, Destutt de Tracy, Daunou, Benjamin Constant, Lamarck, Broussais, Ampere, Gerando, Laromiguiere sayılabilir.

Napolyon, çoğu kendisine cephe alan ideologlara karşı çıkmıştı,

Bir yanıt yazın