Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İhşidiler Devleti,Özellikleri,Özet bilgi | Tarih Bilgileri |

İhşidiler Devleti Mısır’da hüküm süren bir hanedan (935 ? -969).

İhşidiler Devleti Özellikleri

İhşidiler Devleti
İhşidiler Devleti Mısır’da hüküm süren bir hanedan (935 ? -969).

Hanedanının adı eski Fergana hükümdarlarından İhşid’den gelir.

Sülâlenin kurucusu Muhammed bin Togaç bağımsızlığını ilân ettikten sonra, kendisine halife Er-Râzî Billâr tarafından «şahlar şahı veya kul» anlamına gelen ihşid unvanı verildi.

İhşid’in babası ve büyükbabası da halifelerin yanında bulundular.

Muhammed, yavaş yavaş kendisini kabul ettirerek yükseldi.

İhşidiler Devleti – Özet

Vezir El-Fazl bin Cafer’den de destek görerek Mısır’daki karışıklıkları önledi (93S), sonra da Mısır kapılarına kadar ilerleyen emîr Muhammed bin Râik ile mücadele etti.

Fakat ibni Râik vergi karşılığı Remle’ye kadar olan bölgeyi Muhammed bin Togaç’a bıraktı.

Bununla beraber Laccûn’da iki emîr arasında neticesiz kalan yeni çarpışmalar oldu ve bu ilişki akrabalık bağlantısı ile sonuçlandı.

Muhammed bin Togaç, bundan sonra İslâm âleminde önemli bir mevki olan emîrülümeralık (beylerbeylik) mevkiini elde etmek için halife El-Muttaki ile mücadeleye girişerek onunla Fırat kenarında Rakka’nın karşısında karşılaştı, halifenin Bağdat’ta hüküm süren Tozun adlı Türk emîrülümerasını desteklemek istedi.

Fakat Mısır’a dönerek Hamdanîlerden Seyfüddevle ile savaştı.

Savaş sonunda yapılan antlaşmada Şam, vergi karşılığında Muhammed bin Togaç’a bırakıldı.

Muhammed bin Togaç ölünce (946), yerine oğullarından ikisi geçtiyse de, Kâfûr adlı bir habeş köle duruma hâkim oldu.

Nitekim Muhammed bin Togaç’ın ikinci oğlu öldükten sonra, halife Mısır valiliğini Kâfûr’a verdi.

Kâfûr, Mısır ve Suriye’yi Hamdanîlere karşı başarıyla savundu, ölümünden sonra Ihşid’in bir torunu vali tayin edildiyse de, Mısır ile Suriye çok geçmeden Fâtımîlerin eline geçti,

İhşidi hanedanı ilerigelenleri

Muhammed bin Togaç el-ihşid (öl. 946)

Ebü’l-Kasım Unûcûr bin el-lhşid (öl. 960)

Ebül Hasan Ali bin İhşid (öl. 966)

Kâfûr (öl. 968)

Ebül Fevaris Ahmed bin Ali (öl. 968-969)

Bir yanıt yazın