Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

II. Alaeddin Keykubad,Hayatı,Dönemi | Biyografi,Tarih |

II. Alaeddin Keykubad , 2.Alaaddin Keykubat Kimdir? (1239 – 1254) Selçuklu Hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gürcü Hatun’un küçük oğlu.

2. Alaeddin Keykubat Dönemi

Keyhüsrev II Gürcü Hatuna olan hayranlığı sebebiyle, oğullarının en küçüğü olmasına rağmen Alâeddin’i 7 yaşında veliaht ilân etti.

Fakat Keyhüsrev II ölünce (1246) devletin ileri gelenleri geleneğe uyarak en büyük oğul tzzeddin Keykâvus II’yi tahta çıkardılar.

1243 Yılında, iki büyük kardeş olan îzzeddin Keykavus II ile Rükneddin Kılıç Arslan II arasında, sonu savaşa varan anlaşmazlıklar çıktı, bunun üzerine üç kardeş birden tahtın sahibi ilân edildi.

Ancak bunlardan izzeddin Keykâvus II, memleket idaresine birinci derecede hâkim oldu, öbür iki kardeşin adları paralara, birincininkinden sonra basıldı.

Bu arada Moğol hanı Mengü’nün devamlı isteği üzerine Alâeddin Keykubad II, hediyelerle donatılarak Karakurum’a resmî bir ziyaret için gönderildi, fakat bu ziyareti yapamadan yolda öldü.

Tarih kaynakları bu ölümü şüpheyle kaydeder .

Alâeddin Keykubad II, daha önce babası tarafından veliaht ilân edildiği için Moğolların onu yeniden tahta çıkarabileceğini hesaplayan Îzzeddin Keykâvus II tarafından zehirletilmiş olabileceğine işaret eder.

Bu üç kardeşin hükümdarlık devresi büyük karışıklıklar içinde geçti.

Bir yanıt yazın