II. Devlet Giray,Kırım Hanı Devlet Giray | Biyografi,Tarih |

II. Devlet Giray Han Kimdir,Kırım hanı (1654-1725). Kırım hanı Hacı Selim Giray I’in büyük oğlu.

2 Devlet Giray

Babasının ikinci hanlığı sırasında kalgaylığa getirildi.

Üngürüs seferine (1694) ve sadrazam Ali Paşanın Varadin kuşatmasına (1695) katıldı.

Kardeşleri Gazi ve Kaplan Giray ile 1696’da rus çarı Petro tarafından kuşatılan Azak kalesini kurtardığı için Mustafa II tarafından Kırım hanlığına getirildi (1699).

O da kardeşi Şehbaz Giray’ı kalgay yaptı.

Fakat bir süre sonra İstanbul hükümeti Kırım’daki tutumundan endişelenerek Devlet Giray II’yi azletti (1702).

Yerine babası tayin edildi.

Kırım’ın kurtuluşunun ancak Türk-Rus savaşı sonunda mümkün olacağına inandığı için başkaldırdı.

Bucak’a gelerek Tuna iskelesini aldı.

Bu durumdan Osmanlı hükümeti heyecana kapıldı.

Daltaban Mustafa Paşa sadrazamlıktan uzaklaştırıldı.

Devlet Giray’ın dine koyu bağlılığını gözönüne alan İstanbul hükümeti, Kefe müftüsü Ebussuud Efendi vasıtasıyla bir mektup gönderterek, ona hareketiyle dine karşı geldiğini bildirtti.

Devlet Giray bu mektuptan etkilenerek hareketinden vaz geçti.

Sonra padişahın fermanı ile Rodos adasına gitti.

Nihayet 18 mayıs 1708’de ikinci defa hanlığa getirildi.

Rusya’ya savaş açan (Prut savaşı) osmanlı ordusuna katıldı (27 haziran 1711).

Savaş sonunda Lehistan, Rusya, İsveç’in siyasî yönetimi ona bırakıldı.

Bu arada kendisine sığınan Karl XII’ye yaptığı kötü muamele Osmanlıların milletlerarası siyasetine uymadığı için görevinden alındı.

Daha sonra siyaset hayatından uzaklaştı ve Vize çevresindeki çiftliğine yerleşti (1716).

Bir cevap yazın