Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

II. İbrahim Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

II. İbrahim Bey Candaroğlu beyi Candaroğlu İbrahim Bey (öl. Sinop 1443).

isfendiyar Beyin oğlu.

Babasının ölümünden sonra vasiyeti üzerine diğer kardeşleri onu hükümdar seçtiler.

Üç buçuk yıl süren hükümdarlığı olaysız geçti.

Çelebi Sultan Murad’ın kızı Selçuk Sultan ile evlenerek osmanlı hanedanı ile akrabalık kurdu, ölümünden sonra Sinop’taki türbesine gömüldü.

Bir yanıt yazın