II. Rugerro,Biyografi

II. Rugerro  (1095’e doğr.-Palermo 1154), Sicilya kontu (1101-1127).

II. Rugerro Biyografi

Puglia ve Calabria dükü (1127-1130), sonra Sicilya’nın ilk kralı (1130-1154), Ruggero I’in oğlu, önce annesi Adelaide’nin naipliğinde yetişti.

1127’de yeğeni Guglielmo’dan Puglia dukalığı miras kaldı veya bu dukalığın mirasçısı olduğunu ileri sürdü.

Papa Honorius II ona karşı haçlı seferi ilan etti ve bir ara iktidarına karşı çıktı (1127-1128).

Uzun süre bağımsızlıklarını kazanmayı ümit eden şehirlerin desteklediği kendi baronlarıyle de mücadele etmek zorunda kaldı.

1130’da Kilisece tanınmayan papa Anacletus, onu kral ilan etti.

Bu, papa innocentius II ve imparator Lothar III taraftarlarına karşı uzun süren bir savaşa yol açtı.

Sarazen birliklerinin desteğiyle, dışarıdaki düşmanlarına ve İçeride başkaldıranlara karşı koydu.

1139’da İnnocentius II’yi pusuya düşürerek ona krallık unvanını kabul ettirdi.

Sicilya’nm dayanakları krallık iktidarının temellerinin atılmasını sağladı.

1144 Antlaşmasıyle krallığın ve Papalık devletlerinin sınırları tespit edildi.

Sicilya devleti kudretli bir deniz filosu meydana getirdi.

Bununla Afrika ve Yunanistan’a yaptığı akınlarla birçok yer kazandı (Korfu’nun alınması; 1149’da İstanbul’a yapılan hücum v.b.).

Bir cevap yazın