II. Süleyman Kimdir,Hayatı,Dönemi

II. Süleyman,Sultan İbrahim’in ikinci oğlu. Büyük kardeşi Mehmed IV’ün saltanatı zamanında kırk yıl sarayda gözaltında tutularak kafes hayatı yaşadı.

Sultan 2. Süleyman Dönemi

II. SüleymanMehmed IV’ün ordu tarafından tahttan indirilmesi üzerine padişah oldu (1687). Padişahlığının ilk zamanları Kapıkulu ocaklarının çıkardığı karışıklıklar içinde geçti. Tahta çıktığı sırada, İkinci Viyana kuşatmasıyla (1683) başlayan savaşlar devam ediyordu.

İstanbul’daki karışıklıklar serhatlarda da etkisini gösterdi. Eğri, Lıpva (Lıppa) kaleleri Avusturyalılar (1687); Yunanistan’da Thebai (Istefe), Bosna’da Knin kaleleri Venedikliler tarafından alındı (1688).

Avusturyalılar Sava nehrini geçerek Belgrad’ı kuşattılar. Belgrad ve Niş Avusturyalıların eline geçti.

Süleyman II Sofya’ya geldi. Bu yenilgiler devam ederken Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa sadarete getirildi.

Fazıl Mustafa Paşanın çabasıyla Niş ve Belgrad. Avusturya’dan geri alındı. Avusturyalılar Tuna ve Sava nehirlerinin öte tarafına atıldı.

Süleyman II, bu savaşlar devam ederken öldü.

Na’şı İstanbul’a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman türbesine gömüldü.

Bir cevap yazın