Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

III. Osman Dönemi ve Hayatı | Osmanlı Tarihi |

3 Osman Hayatı, 3. osman dönemi önemli olayları, 3. Osman Dönemi Siyasi Olaylar, 3.osman dönemi ıslahatları,III. Osman Dönemi ve Hayatı III. Osman, Türk padişahı (İstanbul 1699 – 1757).

Mustafa II in Şehsüvar Sultandan doğan oğlu.

Mahmud I’in ölümünden sonra tahta çıktı (14 aralık 1754).

Saltanatı sırasında içte ve dışta önemli bir hadise olmadı.

Belgrad antlaşmasıyla (1739) başlayan barış devresi devam etti.

3 Osman Hayatı

III. Osmanİmparatorluğun zayıflaması yüzünden Mısır’da Kölemenler, Hekimoğlu Ali Paşayı kovdular.

Cezayir’de de, hükümetin durumu zayıfladı.

Erzurum ve çevresinde eşkıyanın faaliyeti arttı.

Osman III, cüluslarda öteden beri askere dağıtılan cülus resmini kaldırdı.

Askere büyük bir cülus bahşişi dağıttı.

Tahta çıktığı zaman sadrazam olan Bahir Mustafa Paşayı değiştirdi.

Yerine Hekimoğlu Ali Paşayı sadrazam yaptı.

Şehzade Mehmed’in öldürülmesini kabul etmeyen Hekimoğlu da bu görevde fazla kalamadı (1755).

Osman III, Hekimoğlu’nun yerine Nâilî Abdullah Paşayı, sonra da gözdesi Silâhtar Ali Paşayı sadrazam yaptı; onu da 63 gün sonra öldürttü.

Osman III, saraydan devlet işlerine karışarak sadrazamların nüfuzunu kırmağa çalıştı.

Sık sık sadrazam değiştirdi.

1755’te meydana gelen yangın Hocapaşa semtini tamamen yaktı. Silâhtar Ali Paşanın yerine, sadaret kethüdası Yirmisekiz Çelebizade Said Mehmed Efendi getirildi.

Bu sırada, Mahmud I zamanında başlanan caminin inşa işi sona erdirildi ve camiye Nuruosmaniye adı verildi (5 aralık 1755).

Aynı yıl, çarşı halkıyla zanaatçıların kıyafetleri devlet ilerigelenlerine benzediğinden, samur ve kakımdan yapılan elbiselerin yalnız devlet ilerigelenleri tarafından giyileceği bir fermanla bildirildi.

Yeni sadrazam Said Mehmed Paşa da yerinde uzun süre kalamadı; Osman III, birkaç ay sonra onu görevden alarak İstanköy’e sürdürdü.

Yerine ikinci defa Bahir Mustafa Paşayı getirdi (1756).

Bahir Paşanın bu ikinci sadrazamlığı zamanmda Cibali’de bir yangın çıktı ve bütün semtin yanmasına sebep oldu.

Kırk sekiz saat süren bu yangmda İstanbul’un dörtte üçü yandı.

Osman III devrinde, Midilli adasında bulunan Sığn limanında bir kale yapıldı (6 mayıs 1756).
İstanbul’da Ahırkapı feneri de bu dönemin eserlerindendir.
Padişah uzun süreden beri, şehzade Mehmed’i öldürtme isteğini gerçekleştiremiyordu; sonunda bunu Bahir Mustafa Paşaya kabul ettirdi.
Halk arasında çok sevilen şehzade Mehmed’i zehirleterek öldürttü.
Bahir Mustafa Paşanm yerine sadrazamlığa Halep valisi Ragıb Paşayı getirdi.
Bir süre sonra dârüssaade ağası Ebukûf Ahmed Ağanın etkisiyle onun da görevden alınması kararlaştırıldı; bu sırâda Osman III birden rahatsızlandı.
Vücudu şişmeye başladı.
Kayserili İbrahim Ağanın tavsiyesine uyan Ragıb Paşa saklandı, Osman IIl’ün rahatsızlığı arttı. Sonunda bu hastalıktan kurtulamayarak öldü.
Hayatının elli yıldan fazla bir süresini rutubetli bir odada geçiren Osman III, padişah olduğu sırada beden ve akıl yönünden canlılığını kaybetmişti.
Ağabeyi Mahmud I zamanında yapılan ıslahatı benimsemediği gibi, şiddetle tenkit ettiği bu teşebbüslerin tam tersini yapmaya başladı.
Devlet işlerine bilgisizce karışması birçok aksaklık doğmasına sebep oldu.
Kadınların süslü olarak sokağa çıkmalarını yasak etti.
Kıyafet değiştirerek, sık sık halk arasında gezerek, memurlar hakkında yapılan dedikoduları dinlerdi. Yenicami’de Mahmud I türbesinde gömülüdür.

Osman III çeşmesi

Nuruosmaniye camiinin Kapalıçarşı’ya bakan avlu kapışma bitişik sebilin yanında çeşme.
Osman III tarafından yaptırıldı (1756).
Barok üslûbun mimarî ve süsleyici özelliklerini taşır.
Çeşmenin sağ ve solunda aralıklı ikişer sütun vardır.
Çeşmenin üstü, uçları ilk sütunlara dayanan kabartma yarım yuvarlak kemerle süslüdür.
Bugün, yıkılmış durumdadır.

Bir yanıt yazın