İkarus – Mitoloji | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

İkarus – Mitoloji İkarus Kimdir Yunan Mitolojisinde Daidalos’un oğlu.

Daedalus ve İkarus Efsanesi

Minos tarafından babasıyla birlikte Labyrenthos’a hapsedildi.

Minos’un karısı Pasiphae onları kurtardı.

Baba ve oğul omuzlarına balmumu ile tutturulan kanatlarla uçtular.

İkarus, babasının tembihlerini unuttu: Güneş’e çok yaklaşınca balmumu eridi.

Kanatsız kalan İkarus denize düştü. Düştüğü denize ikarion denizi (Sisam adasını çevreler) denir.

İkarus’un kanatlarını takan Daidalos tema’sı eskiçağ sanatında sık sık ele alındı.

Villa Albani’nin Roma’da bulunan helenistik bir kabartması bu konuda en ünlü eser sayılır.

Aynı temayı, Donatello (Riccardi sarayının kabartması, Floransa) ve Canova (Venedik) gibi heykelciler, Saraceni (Napoli), Fetti (Leningrad) ve Sacchi (Cenova) gibi ressamlar da işledi, İkarus’un Düşüşü, eski vazolarda (Napoli, Oxford), bir pompeii frenskinde, S. Del Piombo’nun (Villa Farnesina), Tintoretto’nun (Modena), Cambiaso’nun (Cenova), Domenico’nun (Roma), Rubens’in (Brüksel) resimlerinde, P.A. Slodtz’un (Louvre) bir grup resminde ve özellikle Baba Bruegel’in tkaros’un Düşüşü ile Peyzaj (Brüksel) adlı ünlü tablosunda yer alır.

Bir cevap yazın