Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İkdam Gazetesi,Önemi,Özellikleri | Kültür,İstanbul Tarihi |

İkdam Gazetesi İstanbul’da yayınlanmış günlük türkçe gazete (1894-1928, 11 353 sayı; 1939-1964, numaraları düzenli değil). Sahibi Ahmed Cevdet.

İkdam Gazetesi Özellikleri

İkdam GazetesiBüyük boy, resimli bir gazete idi.

İstanbul il Halk kitaplığı ile Ankara Millî kitaplığında eksik birer koleksiyonu vardır.

İkinci Meşrutiyet’ten sonra ittihat ve Terakki cemiyetine muhalefet ettiğinden, 31 mart olayından (1909) sonra, sahibi ve başyazarı Ahmed Cevdet Avrupa’ya kaçtı.

Yazılarını İsviçre’den yolladı.

Gazetede Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın büyük ilgi gören romanları tefrika edildi.

Hürriyet ve itilâf fırkasını destekleyen gazetenin başına, bir ara Ali Kemal geçtiyse de, bir süre sonra bu gazete ile ilgisini kesti.

Gazete Birinci dünya savaşından sonra Millî Mücadele’yi destekledi.

O sırada gazeteyi Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) yönetti.

İkdam, 1928’de kapandı; on yıl çıkmadı.

Sonra yeniden yayınlanmaya başladı (1939).

Bu defa, Etem izzet Benice tarafından yönetiliyordu, 6 şubat 1943 tarihinde ikdam-Gece Postası adını aldı.

1941-1949 Yılları arasında düzenli çıkmadı.

1950 yılından sonra çok düzenli olarak yayınlandı.

Sonra tamamıyla kapandı (15 mayıs 1964).

İkdam Gazetesi
İkdam Gazetesi 1 Aralık 1928’den itibaren Latin harfleriyle basılan İkdam, yayın hayatının ilk yıllarından başlayarak dilde sadeleşme akımının öncülerinden ve Türkçülük akımının etkin savunucularından biri olmuştur.

Bir yanıt yazın