Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İkinci Çırağan Vakası,Baskını | Osmanlı Tarihi |

İkinci Çırağan Vakası Murad V’in gözaltında tutulduğu Çırağan sarayından kaçırılması için düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan olay (temmuz 1878).

İkinci Çırağan Baskını

Olayı Birinci Çırağan vakasından kısa bir süre sonra Kleanti Skaliyeri ve Aziz Bey komitesi düzenledi.

Murad V tahttan indirilerek yerine Abdülhamid II geçtikten sonra, Mason teşkilâtı, gözaltına alınan eski padişahın sağlığı ve geleceği ile yakından ilgilenmeye başladı.

Onun da Abdülaziz gibi intihar etmesinden yahut öldürülmesinden korkuluyordu.

İstanbul Mason teşkilâtı Murad V’in sağlığı konusunda, İtalyan Mason teşkilâtına teminat verdi.

Masonların güvenini kazanmış olan Ethem Paşa sadrazamlıktan azledilince (ocak 1878), İstanbul Mason teşkilâtı Prodos locası üstadıazamı Kleanti

Skaliyeri, Murad V’in kurtarılarak yeniden tahta oturtulması için bir komite kurdu.

Komite üyeleri arasında Aziz Bey, Murad V’in annesinin cariyelerinden Nakşidil Kalfa, ufak bir memur olan Ali Şefkati gibi kimseler de vardı.

Murad V’i şehzadeliğinden beri tanıyan Kleanti Skaliyeri, onunla devamlı olarak haberleşiyordu.

Abdülhamid II’nin prestijini kaybeder gibi olduğu bir sırada Skaliyeri ve Ali Şefkâtî gizlice Çırağan’a girerek Murad V ile görüştüler.

Eski padişah, milletinin kendisini bu durumdan kurtarmasını beklediğini söyledi.

Bu görüşmeden sonra komite, İstanbul’un çeşitli yerlerine Murad V lehinde beyannameler astı.

Bir ara Abdülhamid II’yi öldürmek için harekete geçeceği sırada, komite üyelerinden Hüsnü’nün jurnali ile Aziz Beyin evi bir toplantı sırasında basıldı.

Kleanti, Nakşidil Kalfa ve Ali Şefkati, yurt dışına kaçmayı başardılar.

Diğerleri yakalanarak kalebentlik, hapis, sürgün gibi çeşitli cezalara çarptırıldılar.

Bir yanıt yazın