Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

İl Aldı Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İl Aldı Bey Çepni beyi (XV. yy.). Trabzon dolaylarında yerleşen çepnilerin beyi idi.

Akkoyunlu devleti hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetine girdi, onun emriyle Bitlis’in fethine gönderildi (1468-1469).

Uzun Hasan’ın ölümünden sonra (1478), yerine oğlu Sultan Halil geçti, llaldı Bey, Uzun Hasan’ın diğer oğlu Yakub Beye kardeşi Halil’i öldürerek tahtı ele geçirmesinde yardımcı oldu.

Bir yanıt yazın