Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İlhami Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

İlhami Efendi Kimdir Türk şairi (öl. Eskişehir 1892).

İlhami Efendi Hayatı

Eskişehir’deki Seyyid Battal Gazi dergâhı şeyhi.

Dergâhın kuruluşundan beri posta oturanların altmış dördüncüsü.

Hayatı iyi bilinmemektedir.

Şiirlerini topladığı divanı, dergâhının türbedarı olan torunu Şükrü Efendi tarafından Divanı Şeyh İlhamı ve Seyyid Battal Gazi adı ile İstanbul’da bastırıldı (1915).

Hece vezniyle halk şiir geleneğine göre yazılmış başka şiirleri de vardır.

Oldukça temiz ve yumuşak bir dili olan llhamî’nin şiirleri daha çok sofiler arasında bilinir.

Bir yanıt yazın