Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İllyria Dili | Tarih Bilgileri |

İllyria Dili Hint-Avrupa dili; eskiden Adriya denizinin iki kıyısında konuşulurdu.

Bu terim tamamen farklı iki anlamda kullanılır, illyria dili adı, eski illyria’lıların konuştuğu dile verilir.

Bu halkın yazı kullandığı kesinlikle bilinmemektedir; illyria’lılardan yalnız, yunan harfleriyle yazılmış çok kısa bir yazıt kalmıştır, illyria dili hakkındaki çok az bilgi, bir yandan klasik yazarların aktardığı veya illyria bölgelerindeki latin yazıtlarında rastlanan özel isimlere, öte yandan Güney İtalya’da konuşulan bir illyria lehçesiyle yazılmış Messapia’lıların yazıtlarına dayanır, illyria dili ve lehçelerinin hint-avrupa dil ailesine girdiği kesindir; bu dil önemli ve orijinal bir öbek meydana getirir.

Uzun süre Venetçe ile illyria dilinin akraba olduğu sanılırdı oysa bugün Venetçenin italik öbeğe girdiği kabul edilir.

İllyria lehçeleri tümüyle yok olmuştur; Modern Arnavutçanın bu öbekten olduğu tanıtlanamamış ve Arnavutçanın menşei belirlenemeden kalmıştır, öte yandan, sırp-hırvat dilinin birleşme tarihinde «illyria dili» terimi, Napolyon’un illyria eyaletlerini yaratmasıyla (bu eyaletlerde slav dili geniş hürriyete sahipti) ilişkili olarak dil ve edebiyat yönünden bir yenilenmeyi işaret eder; bu yenilenme, Hırvatistan’da Ljudevit Gaj’dan ilham aldı ve Sırbistan’daki Vuk Karadzic’in eserinin yardımıyla sırp-hırvat ortak edebiyat dilinin oluşmasına yolaçtı.

Bir yanıt yazın