İlyasbey Camii ve Külliyesi,Mimarisi | Tarihi Yapılar Aydın |

İlyasbey Camii ve Külliyesi Aydın’ın Söke kazasına bağlı Balat köyünde, antik Müet şehri harabeleri civarındadır.

Külliye, cami, türbe ve medrese yapılarından meydana gelmiştir.

Menteşeoğullarmdan Mehmed oğlu llyas Bey tarafından 1404 yılında yaptırılmıştır.

Kare planlı, tek kubbeli (çapı 14 m) bir yapıdır.

Anadolu’da Beylikler devrine ait tek kubbeli camiler arasında en âbidevî görünüşlü olanıdır.

Zengin bir taş işçiliğine sahip olan cephesi, Yeşilcami ile (İznik) benzerlik gösterir.

İç kısımda kareden kubbe yuvarlağına geçiş tromplarla sağlanmıştır.

Trompların içi, geniş Türk üçgenleriyle başlayan, mukarnaslarla devam ederek istiridye kabuğu ile son bulan bir süs şekli gösterir.

Bu iç kısımda duvarlar, tromp kemerlerinin başladığı silmeye kadar mermer levhalarla kaplıdır.

Mihrap, taştan yapılmıştır; sade ve çok güzel bir görünüşü vardır.

Mihrap nişinin etrafını stalaktitli bir çerçeve içinde yer alan palmet yaprakları ve bitki motifleriyle süslü bordürler çevirir.

Bugün üst kısmı yıkılmış olan minare, caminin kuzeybatı köşesinde çatının üzerinde yükselir.

Türbe, Menteşeoğlu llyas Beyin kendi adına yaptırdığı caminin karşısındadır.

1404 Yılında yapılmış olan bina, halen harap durumdadır.

Mevcut kalıntılardan kare planlı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.

Duvarlar muntazam dizilmiş taş ve tuğla işçiliği gösterir.

Kubbe tamamen tuğladan yapılmıştır.

Medrese, bugün çok harap bir durumdadır.

Moloz taştan yapılmış olan binanın vaktiyle tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

Bir avlu etrafında yer alan medrese odalarından bugün hiç bir iz kalmamıştır.

Bir cevap yazın