İmamısultani Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

İmamısultani Mehmed Efendi Hafız,Türk devlet adamı (Kastamonu, ? – İstanbul 1672).

İstanbul’da Ayasafya hatibi Hafız Şaban Efendiye intisap etti.

Şeyhülislâm Esiri Mehmed Efendiden mülâzemet alarak müderris oldu.

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 1659’da hünkâr imamı oldu.

Mekke, Dimetoka ve Dağardı kazaları arpalık olarak verildi.

1660’ta arpalıkları Mihalıç ve Kirmasti kazalarıyla değiştirildi.

1661’de Anadolu payesini aldı.

Anadolu kazaskerliğine getirildi (1665).

Aynı yıl Gelibolu kazası arpalığı verilerek azledildi, ikinci defa Anadolu kazaskeri oldu (1669).

1670’te azledildi.

Ayıntab kazası kendisine arpalık olarak verildi.

Bir cevap yazın