Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İmrülkays Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

İmrülkays Kimdir Cahiliye çağı arap şairi (öl. Ankara yakınları 530).

İmrülkays Hayatı

Kinde adlı tanınmış bir arap kabilesinden Hocr bin Haris’in oğlu.

İlk yıllarını çobanlıkla geçirdi.

Babasının Benî Esed kabilesi tarafından öldürülmesi üzerine öç almak için ant içerek çoluğunu çocuğunu öldürüp silâha sarıldı.

Yakınlarıyla birleşerek Benî Esed kabilesini yendi.

Yenilen kabile İran’dan yardım istedi.

İranlıların’ Benî Esed kabilesine yardımı üzerine İmrülkays Bizans imparatoru lustinianus’tan yardım almak amacıyla İstanbul’a geldi.

Bir süre bekledikten sonra Arabistan’a dönerken Ankara yakınlarında öldü.

Bir Bizans prensesiyle sevişmesi sonucu, zehirlettirilmesi yüzünden öldüğü de söylenir.

İslâmlıktan önceki dönemde yaşayan şair, arap şiirinin yedi kurucusundan biri ve en başarılısıydı.

Şiiri kazandığı yarışma sonucu Kâbe’nin duvarına asılan İmrülkays gerçekçi bir görüşle aşk, yiğitlik, tabiat olayları, üzüntü, sevinç gibi değişik konuları arap şiirinde az görülen bir bütünlük içinde ustaca işler.

Hayalleri zengin, buluşları renkli birer tablo niteliği taşır.

Kendinden sonra gelen arap şiirini, İran ve türk divan şairlerini yüzyıllar boyunca etkiledi.

İmrülkays, uzun zaman İslâm edebiyatının örnek şairlerinden biri sayıldı.

Putperest olmasına karşılık, birçok müslüman şairin onun izinden yürüdüğü, bulduğu sanat deyimlerini kullandığı görülür.

İmrülkays Şiirleri

Bazı edebiyat tarihçilerine, üstünde çalışan şarkiyatçılara göre arap şiirine «tabiat duygusunu sokan odur.

Kasidelerinden biri olan şiiri Yedi Askı (Muallakat-üs-Seba) adı altında Cahiliye çağının yedi arap şairinin şiiriyle Türkçeye tercüme edildi (1944).

Bir yanıt yazın