İnceğiz Çarpışması,Muharebesi | Osmanlı Tarihi |

İnceğiz Çarpışması Bayezid I’in oğulları Mehmed Çelebi ile Musa Çelebi arasında tahtı ele geçirmek amacıyla yapılan çarpışma.

İnceğiz Muharebesi

1402’de başlayan Şehzadeler savaşı sırasında büyük Şehzade Süleyman Çelebi saltanatı ele geçirdiği zaman, Musa Çelebi, kardeşi Mehmed Çelebi’nin hükümdarlığını kabul etti, fakat sonra sözünde durmadı.

Bu yüzden Mehmed Çelebi ile Musa Çelebi’nin arası açıldı.

Bu sırada İstanbul’un kuşatılmasından korkuya kapılan Bizans imparatoru, Mehmed Çelebi’ye başvurdu; Musa Çelebi’ye karşı savaşmak üzere aralarında bir antlaşma yaptılar.

Mehmed Çelebi, 15 000 kadar süvari ile Boğaziçi’ne geldi, bizans gemileriyle Rumeli yakasına geçti ve bir miktar bizans yardımcı askerini de alarak Çatalca bölgesindeki inceğiz köyü çevresinde Musa Çelebi kuvvetleriyle savaşa girişti.

Taraflar karşı karşıya gelince, karakollar arasında ilk çarpışma başladı.

Musa Çelebi’nin ileri karakolları yenilgiye uğrayarak çekilmek zorunda kaldı.

Ertesi gün her iki taraf bütün kuvvetleriyle savaşa giriştiler.

Bu sırada Mihaloğlu Yahşi Bey ve diğer bazı beyler önceden anlaştıkları Mehmed Çelebi’nin tarafına geçtiler.

Bunun üzerine Musa Çelebi’nin askerleri de çekilmeye başladı. Mehmed Çelebi kuvvetleri bunları takibe koyuldu.

Musa Çelebi kaçıp kurtulmak istedi, fakat yanında bulunan 7 000 kadar kapı oğlanı Musa Çelebi’yi bırakmadılar.

Mehmed Çelebi yanında üç yüz asker bırakmış ve diğerlerini Musa Çelebi’nin kaçan kuvvetlerini takip etmekle görevlendirmişti.

Bu üç yüz askerle Musa Çelebi’yi yakalamak için atını sürdü.

Fakat okla yaralandı; dönüp gerideki askerlerinin yanına gitmek istedi.

Ardının kesilmiş olduğunu görünce yanındaki birkaç yüz atlı ile İstanbul’a doğru çekildi. Bursa’ya döndü.

Musa Çelebi, Mehmed Çelebi’nin takipten dönen askerlerinin aralarına girdi ve onları kendi tarafına çekmeyi başardı.

Kumandan ve askerlerden isteyenlerin Mehmed Çelebi’ye katılmakta serbest olduklarını söyledi.

Bunun üzerine bazıları, Musa Çelebi’yi bırakarak İstanbul yoluyla Bursa’daki Mehmed Çelebi kuvvetlerine katıldılar.

Böylece Mehmed Çelebi, inceğiz’de önce galip durumdayken kendisini gereksiz bir tehlikeye atması yüzünden savaşı kaybetti ve birkaç yüz kişi ile canını zor kurtardı.

Bir cevap yazın