İncesulu Mehmed Hulusi Efendi Kimdir,Hayatı

İncesulu Mehmed Hulusi Efendi,Türk din bilgini (İncesu 1848-İstanbul 1920).

İncesulu Mehmet Hulusi Efendi

ilköğrenimini doğduğu yerde yaptı. Aynı yerdeki Karamustafapaşa medresesinde, Kayseri’de Hacı zekeriya efendi medresesinde okudu.

İstanbul’a geldi. Fatih’teki Feyzullahefendi medresesine girdi. Gümülcineli Ahmed Asım Efendiden icazet aldı.

Fatih camiinde öğrenime başladı (1878). Rüus imtihanını kazandı (1879).

On beş yıllık bir öğretimden sonra öğrencilerine icazet verdi (1894).

Mûsılei sahn derecesiyle Abdullah Efendi dersiyesi müderrisliğine getirildi (1904).

Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1901-1913). Mahreç payesini aldı (1914).

Bir cevap yazın