Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İnebahtı Deniz Savaşı,Nedenleri,Sonuçları | Osmanlı Tarihi |

İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı-Haçlı donanmaları arasında Korinthos körfezinde inebahtı yakınlarında yapılan deniz savaşı (7 ekim 1571).

Osmanlı kaynakları bu savaşın adını «Sıngın» olarak yazar.

Osmanlıların Kıbrıs adasını almaları (1570) Avrupa’da büyük tepkilere yol açtı.

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İnebahtı Deniz SavaşıBunun sonucu olarak papa, İspanya kralı ve Venedik dukası Osmanlılara karşı birleştiler.

Ayrıca bu birleşmeyi imza ile de onayladılar (15 mayıs 1571).

Kutsal ittifak adı verilen bu antlaşmayı Osmanlılar gizlice öğrendiler.

Osmanlı divanında bu tarihlerde bazı görüş ayrılıkları yüzünden anlaşmazlık vardı.

Bu durum alınacak tedbirleri durduruyor, Donanmayı Hümayun amiralliğinin Preveze’den yazdığı yardım isteklerini cevapsız bırakıyordu.

Sonunda Divan, Avrupa karşısına güçlü bir donanma ile çıkma konusunda karara vardı.

Ancak Divandaki anlaşmazlık yüzünden osmanlı donanmasının başına bir kara ordusu kumandanı olan Müezzinzade Ali Paşa getirildi.

İstanbul’a gelen ikinci bir haber, Türk sularına gelmekte olan haçlı donanması ile ilgiliydi.

Sokullu bu donanmayı durdurmak görevini de gene bir kara ordusu kumandanı olan Pertev Paşaya verdi.

Osmanlı donanmasında bir vezir, dört paşa, on beş beylerbeyi vardı.

Ayrıca Uluç Ali Paşa, Cafer Paşa, Barbaroszade Hasan Paşa, Barbaroszade Mehmed Paşa ve Salih paşazade Mehmed Bey gibi ünlü türk denizcileri de bulunuyordu.

Osmanlılara karşı meydana getirilen haçlı donanmasının başına Karl V’in evlilik dışı oğlu Hollanda genel valisi Don Juan (Avusturyalı Johann) getirildi.

Venedik donanmasının başında Vaniero, Cenevizlilerinkinde Giovanni – Andrea Doria, Papalık donanmasında da dük Marco Antonio Collonna vardı.

İnebahtı Deniz Savaşı Sonuçları

Ayrıca Avrupa’nın en ünlü prens, asilzade, amiral ve generalleri haçlı donanmasında görev almıştı.

Müezzinzade Ali Paşa ile Pertev Paşanın yanlış tutumları ünlü Türk denizcilerinin karşı koymalarıyla sonuçlandı.

Yapılan tartışmalar sonunda kaptanıderyanın görüşü uygulandı.

İki donanma dünya tarihinin en büyük savaşlarından birine başladı.

Türk donanması bozuldu.

Yüz kırk iki gemi yok oldu.

Yirmi bin türk askeri şehit oldu, ölenler arasında Müezzinzade Ali Paşa başta olmak üzere birçok osmanlı beylerbeyi ve paşası da vardı.

Bu arada yalnız Uluç Ali Paşanın kumandasındaki türk sağ cenahı başarı gösterdi.

Kırk iki türk gemisinden kurulu olan bu Cenah gemilerini kaybetmedi.

Haçlı sağ cenahını bozarak savaş alanından ayrıldı.

Ali Paşa bu başarısından sonra kaptanıderyalığa getirildi.

Kurulan yeni donanma denize çıkarak haçlıları yakalamak ve bu bozgunun öcünü almak istediyse de haçlı donanmasını bulamadı.

 İnebahtı Deniz Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı

Bir yanıt yazın