Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İnebahtı Seferleri,Birinci,İkinci Seferleri | Osmanlı Tarihi |

İnebahtı Seferleri,Birinci İnebahtı Seferi Fatih Sultan Mehmed tarafından düzenlendi (1476).

Korinthos körfezinin kuzeyinde bulunan inebahtı 1407’de Arnavutlardan Venediklilerin eline geçti.

Ege ve Akdeniz için önemli bir üs olan inebahtı kalesinin Fatih, Venediklilere bırakmak istemedi.

İnebahtı SeferleriKalenin fethine karar verdi.

Hadım Süleyman Paşa kumandasında kırk bin kişilik bir ordu İnebahtı’ya gönderildi (mayıs 1476).

Kaleyi kuşatan osmanlılar beraberlerinde getirdikleri bakırla top dökmeye başladılar.

Yörenin dağlık oluşu top getirme işlemini güçleştiriyordu.

Dökülen toplar kale surlarında gedikler açtı.

Hadım Süleyman Paşanın verdiği ilk hücum emri üzerine osmanlı askerleri surlara atıldılar.

Kaledekilerin karşı koyuşu sonucunda osmanlı saldırısı püskürtüldü.

Bu arada venedik deniz kuvvetleri başkumandanı Antonio Lorendano, bir filo ile İnebahtıya gelerek yiyecek araç ve gereçleri getirdi.

Ayrıca Süleyman Paşanın ordugâhını da top ateşine tutarak alt üst etti.

Osmanlı ordusu bu ateşe dayanamayarak dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Durumu duyan Fatih, denize hâkim olmadan inebahtı’nın alınamayacağını anlayarak, kuşatmanın kaldırılmasını bildirdi. Osmanlı ordusu geri döndü (25 temmuz).

  İkinci İnebahtı Seferi

Bayezit II tarafından düzenlendi (31 mayıs 1499-28 ağustos 1499).

ilk osmanlı kuşatmasında alınamayan inebahtı kalesinin alınması için fırsat kollanmaya başlandı.

Bayezid II zamanında İtalya’daki çeşitli devletlerin Venedik cumhuriyeti ile olan çatışmaları Osmanlılara bu fırsatı verdi.

Venedik barışını bozan Bayezid II, Vardar Yenicesi’nde Rumeli beylerbeyi Mustafa Paşayı İnebahtı kuşatması için görevlendirdi.

Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa da Gelibolu yoluyla Rumeli’ye geçti.

Üç yüz gemiden kurulu donanma kaptan Davud Paşa yönetiminde Mora sularına hareket etti (haziran 1499).

Kale kumandanı Zuano Mori, rumeli askeri ile inebahtı surlarını kuşatan Mustafa Paşanın teslim teklifine karşı osmanlı donanması, kale önüne gelmeden İnebahtı’yı teslim etmeyeceğini bildirdi.

Bu sırada Antonio Grimani kumandasındaki 160 gemiden kurulu venedik donanmasına, daha inebahtı önlerine gelmeyen osmanlı donanmasını durdurma görevi verildi.

Osmanlı donanması arasında biri Yenişehir hâkimi Kemal Bey, öteki Burak Reisin kumandasında iki büyük gemi vardı.

Gemiler fırtınaya tutularak Modon kalesi karşısındaki Ada limanına sığınmıştı.

Bu limanda yirmi gün kapalı kalan türk donanması su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor, Venediklilerin saldırısına uğruyordu.

Bu yüzden limandan ayrılan türk donanması Barak adası yakınlarında Venedik donanması ile karşılaştı.

Yapılan deniz savaşını türk donanması kazandı.

Burak Reis ve Kemal Bey ile Kara Hasan adlı ünlü türk denizcisi şehit oldu, inebahtı önlerine gelen muzaffer türk donanması türk ordusunun maneviyatını artırdı.

Kaledekiler bir huruç hareketine kalkıştılarsa da sonuç alamadılar.

Bu durum üzerine kale kumandanı Venedik yardımı alamayacağını da düşünerek inebahtı’yı Türklere teslim etti (28 ağustos 1499).

Bir yanıt yazın