İnegöl İshak Paşa Camii ve Külliyesi,Mimarisi

İnegöl İshak Paşa Camii,XV.yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerinden Bağlanmış kubbeli ve tonozlu bölümleri vardır.

İnegöl İshak Paşa Camii ve Külliyesi

Son cemaat yeri yığma ayaklar üzerinde beş kubbelidir. Büyük kubbeler kabartma üçgen bölümlü kasnakla duvara oturur.

Plan bakımından Bursa Hamzabey camiine benzer. Kemerler, üç tuğla bir taşla; duvarlar düzgünce moloz taşı ve iki sıra tuğla ile örülüdür.

Son cemaat ayakları da iki tuğla ve bir sıra kesme taşla yapılmış, bunlar sivri kemerle bağlanmıştır.

Kemer cepheleri, Bursa Kamberler ve Tuzpazarı camilerinde olduğu gibidir.

Yatay tuğla sıraları ortasına zikzak tuğlalar konmuş, aralarına üçgen taşlar gömülmüş, taşların ortalarına da birer yuvarlak konulmuştur.

İnegöl İshak Paşa Cami dıştan eski özelliğini taşır, iç bölümde ahşap mimber ile mihrabın bir bölümünden başka her şey yenidir.

Onarım sırasında yapıldığı tarihi gösteren kitabe kaybolmuş yerine onarım yılı olan hicrî 1294 gösteren yeni bir kitabe konmuştur.

Bir cevap yazın