Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İngiliz Muhipler Cemiyeti,Kuruluşu,Amacı | Tarih Bilgileri |

İngiliz Muhipler Cemiyeti Mondros anlaşmasından sonra İstanbul’da 1919 yılı içinde kurulan Türk-İngiliz Dostluk Derneği,Kurtuluş Savaşı’na karşı olan zararlı bir dernek.

İngiliz Muhipler Cemiyetinin Kuruluş Amacı

İngiliz Muhipler Cemiyetiİngiliz Muhipler Cemiyeti,Yönetimi altında milyonlarca islâm nüfusu bulunan İngiltere devleti ile Hilâfet ve Saltanatı birleştiren Osmanlı devleti arasında eskiden beri mevcut olan bağlantı ve muhadenetin güçlendirilmesi ve saüinin istihasali (program md. 1) amacıyla kuruldu.

Cemiyetin maksadını benimseyenler cemiyete girebilirler; harp ve harp facialarına sebep olanlar kabul olunmaz, (program md. 5).

Cemiyetin İstanbul içinde 20’den çok şube açtığı.

Mim Mim grubu (Ankara hükümetinin İstanbul’daki askerî istihbarat teşküâtı) tarafından tespit edilmiştir.

Yayın organı İstanbul gazetesi idi.

Cemiyet, Anadolu hareketine karşı çıkarak İstanbul hükümeti ile işgal güçlerine bağlılık göstermiştir.

Ayrıca İstanbul’da, Millî Kurtuluş hareketini destekleyen gizli kuruluşlarla da mücadele etmiştir.

Cemiyetin içinde beliren çatışma ve çekişmeler sonucu, Said Molla’nın yönetimine karşı çıkan Miralay Sadık grubu, genel kongreye giderek eski yönetim kurulunu düşürdü (22 eylül 1921).

Buna karşı Hürriyet ve itilâf partisinin ılımlı kanadına yaslanan Mustafa Sabri grubu, Said Molla’yı destekleyerek Noter önünde bir yönetim kurulu seçti (19 ekim 1921).

Bu sırada, Anadolu hareketinin olumlu gelişmeleri karşısında, cemiyet büsbütün çöktü, sahneden çekildi.

İngiliz Muhipler Cemiyeti

Bir yanıt yazın