İnlik Muharebesi

İnlik Muharebesi Memiş Paşa idaresindeki kuvvetler Muhadiye boğazını güneyden tehdit eden ve Belgrad’a yapılacak Tuna nehri ulaştırmasına engel olan İnlik kalesinin ve kalenin dolaylarındaki İnlik mağarasının alınması için görevlendirilmiş.

İnlik kalesi Tuna kıyısında sarp bir yerde olduğu için, birçok kuşatmalara dayanmış ve alınamamıştı.

Serdarıekrem, Muhadiye boğazının zaptedildiği 29 ağustos 1788 günü, Memiş Paşayı yanına alarak Tekke burnundaki Tuna donanmasının kumandanı Çadırcızade Mehmed Ağanın gemisine gitti.

Buradaki şayka ve çete kayıkları kaptanları ile yapılan toplantıda Memiş Paşanın kuvvetleri ile Tuna’nın kuzey kıyısından İnlik’e ilerleyerek İnlik ve Belgrad’ın karşısı, Poriçe boğazı ve diğer yerlerdeki düşmanı temizlemesi, Mehmed Ağanın da, şayka ve çete kayıkları ile nehirden ilerleyerek nehir yolunu açması kararlaştırıldı.

Tuna başbuğunun elinde 60 adet şalope tipinde çete kayığı vardı. Bu kayıkların, geceleyin (30 ağustos 1788 gecesi) yukarı Belgrad’a doğru hareketleri emredildi, fakat düşman tarafından açılan top ve tüfek ateşi ile savaş sabaha kadar devam etti. Bu zaman içinde beş şalope yukarı geçebildi, diğerleri durum tehlikeli olduğu için durduruldu.

Ertesi gün dalkılıç ve terakkili erlerden kurulu taarruz grubunun İnlik kalesine hücumları devam ederken düşman tarafından gönderilen bir kaptan (kale muhafızı) geldi; kaleyi vira ile teslim edeceklerini bildirdi.

Vira kanunu gereğince içinde bulunanlara aman verilerek memleketlerine dönmelerine müsaade edilmesini istedi (2 eylül 1788).

İnlik kalesi ve mağarasındaki düşmandan büyük küçük on tane kayık alındı; cephane dolu 110 sandık, çeşitli savaş malzemesi, 1,100 tüfek, 11 top ve birçok zahire ele geçirildi.

Osmanlı uyruğunu kabul eden 16 erkek ve kadın Tekke burnuna getirilerek yerleştirildi. Beylerbeyi Abdullah Paşa Inlik’e muhafız tayin edildi.

Bir cevap yazın