Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İonia Savaşı | Tarih Bilgileri |

İonia Savaşı M.ö. 409-405 arasında Persler ve müttefikleri Ispartalılarla, Atinalılar arasında yapılan savaş.

Persler Atina’yı yok etmekle bu bölgedeki savaşa son verebileceklerini anlamışlar, Ispartalılarla birleştikten sonra Atina’ya karşı şiddetli hareket etmeye karar vermişlerdi.

Bunun için pers kralı Dara II’nin oğlu prens Keyhüsrev, büyük bir hâzineyle Anadolu’ya gönderildi ve buradaki pers kuvvetlerinin başkumandanlığına tayin edildi.

Ispartalıların kumandanı Lisandros, Atinalıların kumandanı ise Alkibiades idi.

Perslerin Ispartalılarla işbirliği yapmaları üzerine Alkibiades 407 sonbaharında yüz gemilik bir donanma ile Anadolu kıyılarına geçti ve Nottan önlerinde demirledi.

Burada aylarca beklemesine rağmen Efesos’ta doksan gemilik bir ısparta donanmasının başında bulunan Lisandros’u savaşa zorlayamadı.

Bir süre sonra Alkibiades donanmasını ikiye böldü.

Amiral Antiochos’un idaresinde bulunan gemiler, amirallerin arzusu hilâfına, Efesos limanına girdikten sonra Lisandros harekete geçerek bu gemileri bozguna uğrattı.

Fakat Alkibiades ile savaşmaktan yine kaçındı.

Bu başarısızlık üzerine Alkibiades Atina’daki düşmanları ve radikal demokratlar tarafından başkumandanlıktan azledildi; gıyabında hüküm giydi.

Bu başarılardan sonra Perslerle Ispartalılar Ege’nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini ele geçirmek suretiyle Atina’nın Marmara ve Karadeniz ile olan ilgisini kesmeğe başladılar.

Bu tehlikeyi önlemek için AtinalIlar büyük bir gayretle 110 gemilik yeni bir donanma meydana getirdiler.

Sisam ve diğer yerlerden gelen gemilerle 150 gemiyi bulan donanmayı Çanakkale boğazını korumakla görevlendirdiler.

Bu donanma 120 gemiden ibaret Peloponnesos donanmasına karşı Acan adaları (Arginusai adaları) yöresinde büyük bir zafer kazandı. Fakat savaştan az sonra başlayan büyük bir fırtına yüzünden Atinalılar büyük kayıplara uğradılar.

Aynı donanma M.ö. 405’te Rumeli kıyısında (boğazda) Cumalıdere (Aigospotamoi) mevkiinde Lisandros tarafından ele geçirildi ve tamamıyla tahrip edildi.

Donanmanın ortadan kalkmasıyle Atina’nın son zafer ümitleri de böylece kayboldu.

 İonia Savaşı

Bir yanıt yazın