Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İonialılar | Kültür,Tarih,Halklar|

İonialılar Attike ve Euboia Yunanlıları ile oradan göç ederek ionia adını verdikleri bölgeye gelen Yunanlıları kapsıyordu.

Adları İon adlı kahramandan geliyordu.

Aslında bu geleneksel bilgiler çok kestirmedir.

Homeros veya Homeros öncesi çağında, ionia’lılar adı asıl Yunanistan’da yaşayan bir etnik topluluğu veya bütün Yunanlıları veya Attike’de yaşayanları belirtiyordu.

Yunanistan’da, Dorlar ve ionia’lılar arasında eski bir anlaşmazlık olduğu iddia edilir.

Belki de bu yüzden ionia’lılar ancak Küçük Asya’da (ionia) halkın başlangıçta az çok homogen olduğu topraklarda bir topluluk kurabilmişlerdir.

Aynı şekilde ionia’nın, kültür açısından özgün bir dil ve edebî biçimler (destan, lirik şiir, didaktik edebiyat) ortaya koyduğu, daha zengin ve faal bir ülke olduğu, ayrıca hem Asya hem de Avrupa ile temas bakımından uyanık, daha elverişli bir durumda bulunduğu görülür.

Bu parlak merkezi Miletos (Thales, Hekataios v.b. ile) olan bu VII. ve VI. yy. medeniyetinin özgünlük kazanmasında ve parlaklığında Asya’nın büyük katkısı olmuştur.

Bir yanıt yazın