Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

İrade-i Milliye Gazetesi,4 eylül 1919 | Kurtuluş Savaşı |

İrade-i Milliye Gazetesi Kurtuluş savaşı yıllarında Sivas’ta yayınlanmış Türkçe gazete (1919-1922).

4 eylül 1919 irade-i milliye gazetesi

Sahibi Demircioğlu öğretmen Salâhattin (ülusalerk), yazı işleri müdürü Mazhar Müfit (Kansu) idi.

Sivas kongresinin açılışından sonra, Mustafa Kemal’in (Atatürk) kararıyla 14 eylül 1919’da Heyeti temsiliye adına çıkarıldı.

İradei Milliye gazetesi önceleri haftada iki gün çıktı; daha sonra da günlük olarak yayınlandı.

Tirajı 5 000 idi.

Sonradan daha çok basıldı, iradei Milliye’nın başyazılarını not ettirerek yazdıran Mustafa Kemal millî meseleleri yurt ve dünyaya uzun zaman bu gazete ile duyurdu.

İrade-i Milliye Gazetesi

İrade-i Milliye Gazetesi

Bir yanıt yazın