Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

İrokualar | Kültür,Tarih,Halklar|

İrokualar Saint -Laurent, Susquehana vâdilerinde ve Erie, Ontario, Huron gölleri kıyı ve çevresinde yaşayan kuzey amerika kızılderilileri.

Toprağa yerleşmiş düzende yaşıyor ve tarım yapıyorlardı.

lroquois birliği beş kabileyi biraraya getirmekteydi: Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, Senecas kabileleri; sonradan bunlara Tuscaroras kabilesi halkı da eklendi ve birlik altı kabileden meydana geldi.

İrokualar güçlü bir birlik olan Beş Ulus birliğini kurdular ve Huronlarla birleşen Fransızlara karşı çetin bir savaşa giriştiler; önce Hollandalılarla, daha sonra İngilizlerle anlaştılar, güneye doğru gelişen fransız yayılmasını ve fransız misyonerlerini engellediler.

Carignan – Salieres alayının gelişi, Tarcy markisine, iroquois’lara çok sürmeyen bir barışı kabul ettirme imkânını sağladı (1667); bu barış, Lachine katliamıyla bozuldu (1689).

Frontenac hükümetince düzenlenen bir seferden (1696) sonra barış kuruldu.

Bağımsızlık savaşından sonra iroquois lar Kanada’da sindi; bir kısmı Missouri kıyılarına gitti.

Bir yanıt yazın