Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

İşe Giriş Sağlık Raporu Neden İstenir ?

İşe Giriş Sağlık Raporu Neden İstenir ?

 

Sağlık raporları, bu mesleğe alınacak kişinin sağlık durumunun iyi olup olmadığı hakkında bilgi verir. Riskli durumlarda kişilerin zehirli mesleklere kabul edilmemesi gerekir. Aksi takdirde hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindekilerin hayatlarını riske atmış olurlar. Sağlık raporları, kişinin iş tanımının gerektirdiği görevlerini yerine getirmesini zorlaştıran önemli hastalık veya engeller hakkında da değerli bilgiler sağlar.

Sağlık raporları, muhtemel çalışanın ağır fiziksel efor gerektiren bir işe girebilecek kadar sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi sağlamak amacıyla işe alınmadan önce sunulur. İşveren, başvuru sahibinin herhangi bir kronik hastalığı olmadığına dair doktor raporu isteyebileceği gibi, istihdam süresince periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını da talep edebilir. Çalışma koşullarının normalden daha tehlikeli olduğu durumlarda, adayların işlerini güvenli bir şekilde yapabilecek kadar sağlıklı olduklarından emin olmak için her türlü çaba gösterilmelidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

Sağlık raporu almak çok önemlidir çünkü çalışmaya uygun olup olmadığınızı belirleyebilir. Sağlık raporu almak isteyenler, işyerlerinin çalıştığı doktorları ziyaret edebilirler. İşe giriş sağlık raporu almak için doktor tarafından fiziksel ve psikolojik muayeneden geçmeniz gerekmektedir. Her iki muayeneyi de yaptırdıktan sonra işe uygun olup olmadığınız belirlenecektir. Bu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işçi ve işverenler için zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınmaktadır?

Belirli mesleklerde ve şirketlerde çalışabilmek isteyen çalışanların İstihdam Sağlık Raporu almaları gerekmektedir. Bu raporlar, kişilerin iş görevlerini yerine getirme yeteneğine sahip olup olmadıklarını ve bunu kendileri veya başkaları için tehlike oluşturmadan yapıp yapamayacaklarını gösterir. İşe giriş sağlık raporu almak için aile hekiminize veya işyeri hekiminize gitmeniz gerekmektedir. Eğer işiniz az tehlikeli kategorideyse ve çoğunlukla işçiler tarafından yapılabiliyorsa, aile hekimleri bu belgeleri düzenlemeye yetkilidir. Ancak, işiniz ağır kaldırma ve uzun süre oturma gibi özel çalışma koşulları gerektirebilecek tehlikeli veya çok tehlikeli işler kategorisine giriyorsa, işveren bu belgelerin düzenlenmesi için işyeri hekiminden onay isteme hakkına sahiptir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınmaktadır ?

İşe Giriş Sağlık Raporu Ne Zaman Alınmalıdır ?

Sağlık raporundaki en önemli nokta, raporu yazan doktorun yetkisidir. Sağlık Bakanlığı sadece işyeri hekimliği konusunda özel eğitim almış doktorlara “yetki” vermektedir. İşyeri hekimleri bu konuda önemli bir konumdadır. İşyeri hekimleri tarafından yapılan muayeneler sonucunda sağlık raporları hazırlanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki raporların geçerli olabilmesi için gidilecek doktorun Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak Neden Kanunen Zorunlu Hale Getirilmiştir ?

Sağlık raporunun amacı, personelin fiziksel ve zihinsel olarak yapacakları işe uygun olup olmadıklarını belirtmektir. Ayrıca, sağlık raporu çalışanların kendilerini ve iş yerindeki diğer kişileri tehlikeye atmamalarını sağlayan bir değerlendirmedir. Bu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesine dayanan bir zorunluluktur.

Dosyalar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca kullanılacak sağlık raporları için gereklidir. Çünkü kişilerin kendilerini ve başkalarını tehlikeye atacak ruhsal veya fiziksel bir durumlarının olup olmadığını gösterirler ki bu da bu kanuni bir zorunluluktur.

İşe Girişler İçin Neden Sağlık Raporu Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporları Alınmazsa Yaşanacak Tehlikeler

İşe giriş için sağlık raporu alınmaması halinde işçi başına 1911 Türk Lirası ceza uygulanmaktadır. Ayrıca, bir kişi bir iş için uygun değilse veya uygun olmadığı halde o iş için işe alınmışsa, işveren, çalışanların başına gelebilecek hastalık ve iş kazası gibi çeşitli durumlarda tüm sigorta masraflarını ödemek zorundadır.

Alınacak Sağlık Raporunun Süresi Ne Kadardır ?

Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfa girmek isteyen kişiler için sağlık raporlarının belirli kurallara göre yenilenmesi gerekmektedir. Bu süreler tehlikeli işlere girmek isteyenler için üç yılda bir, çok tehlikeli işlere girmek isteyen kişiler için ise yılda bir olacak şekilde belirlenmiştir.

Bazı kişiler, yaptıkları iş tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta ise yılın farklı zamanlarında karnelerini yenilemek zorundadır. Tehlikeli işler kategorisine girmek isteyen bir kişi 3 yılda bir, çok tehlikeli işler kategorisine girmek isteyen bir kişi ise yılda bir kez raporunu yenilemek zorundadır.

İş İçin Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar ?

İşverenler her çalışan için bir sağlık raporu doldurmakla yükümlüdür. Sağlık raporları tehlikeli iş sınıfları için bir yıl süreyle geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekmektedir. İşe giriş ağlık raporu Devlet Hastanelerinde 200 Türk Lirası, üniversite hastanelerinde ise 300 Türk Lirası ödenmesi gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu 

Gebze İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir ?