İshak Hocası Kimdir,Hayatı

İshak Hocası,İlk öğrenimini babası Hayreddin Efendiden aldı. Şirvan’da bulunduğu sırada Hoca Nimetullah Efendiden faydalandı.

Memleketine döndüğünde Köprülü Fazıl Ahmed Paşaya tezkirecilik eden Bursalı İshak Efendiye kapılandığı için «İshak Hocası» diye anıldı. İshak Efendinin öldürülmesinden sonra Bursa’da müderrisliklerde bulundu.

En önemli eseri Tercemeti Mukaddimet-ül-Edeb (Zemahşerî’nin Mukaddimet-ül-Edeb Adlı Eserinin Tercümesi), üç ciltlik bir lügattir (1313). Vahdedname (1302) adlı eserinden başka şiirleri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir