İshak Paşa Sarayı,Tarihi,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

İshak Paşa Sarayı, Doğu Beyazıt’ın ortasında yüksek bir duvar üzerindedir.

İshak Paşa Sarayı Tarihi Özellikleri

Saraya, doğudaki tepeden açılan bir kapıdan girilir.

Diğer taraflarını yerden yirmi, otuz metre yükseklikte kuvvetli duvarlar çevirir.

Kapıdan girilen avluda dış oğlanların oturmasına mahsus odalar ve tavlalar yer alır.

Az ilerideki bir kapıdan iç avluya girilir.

Avlunun solunda iç oğlanları ve müstahdemlere ait odalar ve koğuşlar, aşağıda ise beyliğin divan odası bulunur.

Cephenin ortasında dar, yüksek ve kaba tarzda nakışlar ve oymalarla süslenmiş, harem dairesi yer alır.

Bunun üzerindeki, İshak Paşa hakkında beyitler yazılı kitabede, yapımın tarihi hicrî 1199 olarak gösterilir.

İshak Paşa Sarayı’nın Mimari Özellikleri

Kapının iki yanına, iki aslan heykeli konmuştur.

Beylik divan odasına giden koridora açılan kapı yanında, İshak Paşa ve zevcesinin gömülü bulunduğu ve merdivenle inilen mezarın girişi vardır.

Beylik divan odası, pencereleri avluya bakan ve sonunda kapılar bulunan, 30X20 m’ye yakın, dikdörtgen bir odadır.

Büyük kapısının sağ tarafında, duvarın içine dar, önü pervazlı, loş bir kovuk oyulmuştur.

Derebeyler burada oturarak divanı dinlerlerdi.

Buradan, harem dairesine, bir mabeyn kapısı ile geçilir.

Mabeyn dairesinde bir cami vardır.

Harem dairesindeki camlı divan, dışla ilgisi olmayan, ışığı tavandaki camlardan alan ve duvarlarında türlü nakışlar ve beyitler bulunan bir yerdir.

Mutfak, kiler ve fırın, harem dairesindedir.

İshak Paşa Sarayı’nın iki kurnalı hamamı vardır.

Kasır, genel olarak bir kattan meydana gelmesine rağmen, harem dairesi iki kattır; ikinci kat tamamen yıkılmıştır.

Bu kasır ile ve Topkapı sarayının teşkilâtı arasında bazı benzerlikler görülür.

Kasrın yapılışı, selçuk mimarîsinin Ahlat mektebini hatırlatır.

Kasrın girişindeki kapı, sivri kemerli ve selçuklu medrese ve kervansaraylarındaki gibi, kornişlerle süslüdür.

Küçük caminin kubbesi, türkistan kubbelerini hatırlatan dört köşe bir plan üzerine oturtulmuştur.

Binanın, dört duvarının köşesinde ve kubbe kasnağı yüksekliğinde küçük kubbelerle örtülü sekiz köşeli dört küçük kule vardır.

Bir cevap yazın