İskender Bey Münşi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 İskender Bey Münşi (1560-1633) Türk tarihçi.

1586-1587 olaylarına gönüllü asker olarak katıldı.

Bir süre muhasiplik yaptı. Bu işini bırakarak eser yazmaya başladı.

Kabiliyeti sayesinde Şah Abbas I’in büyük münşileri arasına girdi (1592-1593).

Kendisini Şah Abbas I’in vezirlerinden itimat-üd-Devle Hatim Bey koruyordu.

Asıl ününü, yazdığı Tarih-i Âlemaray-i Abbasî (Abbasî Tarihi) adlı eseriyle kazandı.

Bu eser osmanlı sadrazamı İbrahim Paşanın emriyle Mehmed Nebîh tarafından türkçeye tercüme edildi (1729).

Eserin Şah Abbas I’in doğumundan başlayarak Safevî tarihini içine alan iki kısmı 1616’da tamamlandı.

Son kısmı bu tarihten Şah Abbas’ın ölüm tarihine kadar (1628) olan olayları toplar.

Eserde Osmanlı-İran münasebetlerini anlatan bölümler de vardır.

Bir cevap yazın