İskender Mirza (Karakoyunlu Hükümdarı) | Biyografi,Tarih |

İskender Mirza,(Karakoyunlu İskender Mirza – öl. Alancak 1438), karakoyunlu hükümdarı,Karakoyunlu hükümdarı Koca Yusuf Beyin oğlu.

Karakoyunlu Hükümdarı İskender Mirza

Babasının ölümü (1420) üzerine hükümdar oldu.

Timur’un oğlu Şahruh ile yaptığı savaşta yenildi (1421).

Bunun üzerine kardeşi İsfehan Mirza hükümdarlığını ilân etti.

Şahruh’un Azerbaycan’a dönmesinden sonra İskender Mirza, Tebriz’e girerek kardeşini yenilgiye uğrattı; hükümdarlığını yeniden elde etti.

Bitlis ve Ahlat’ı aldı.

Şemahi ve Şirvan’a akınlar yaptı.

Timuroğulları ile uzun süre savaştı.

Kardeşleri Şahruh’a sığınınca Şahruh, yeniden İskender Mirza üzerine yürüdü.

Azerbaycan’da yapılan savaşta (1434) İskender, Şahruh’un ordusuna karşı koymadı ve kaçtı; yolunu kesmek isteyen akkoyunlu beyi Kara Yülük Osman’ı öldürdü.

Osmanlılara ait Tokat kalesine sığındı.

Şahruh’un çekilmesinden sonra ülkesine döndü.

Bu sefer de kardeşi Cihan Şah’ın isyanıyla karşılaştı.

Cihan Şah ile Tebriz’de yaptığı savaşta yenildi (1436).

Nahcivan’daki Alancak kalesine sığındı; burada oğlu Kubad tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın