İskorpit Balığı Nasıl Yakalanır,Nasıl Tutulur

İskorpit Balığı Nasıl Yakalanır,İskorpit Balığında vücut kısa ve yuvarlakçadır.

İskorpit Balığı Nasıl Yakalanır
İskorpit Balığında vücut kısa ve yuvarlakçadır. Kafası vücuda oranla büyüktür, balığın üçte birini teşkil eder.

Kafası vücuda oranla büyüktür, balığın üçte birini teşkil eder.

Kemikli ve dikenli kafada burun küt, gözleri burnunun üstünde birbirine yakın ve fırlaktır.

İskorpit Balığı Avı

Bir kelime ile iskorpitin vücutça düzgün ve güzel bir tarafı yoktur.

Bütün sularımızda bulunur.

Daha çok Marmara ve Boğazlarda kümelenmiştir.

Sularımızda bulunan iskorpitler orta boydadır.

25 – 35 santimi pek geçmezler.

Daha irilerine çok seyrek rastlanır.

Boğaz dışındaki taşlıklarda, Boğazın taşlık yerlerdeki akıntı altlarında, Marmara’nın taşlık kısımlarında ve Ege Denizinde çok avlanır.

Ege Denizindeki iskorpitler çok daha büyük olurlar.

Oradaki adı lipsostur.

Yerli balıktır.

Kışın derin sulara çekilir, yazın sığ sulara girer.

Kıyılarda 4 – 5 metrelik akıntılı rıhtım diplerine kadar sokulur.

İskorpitin bütün yüzgeçleri sert uçludur.

Sırt yüzgeci ile kulaklarının ucunda ve gözlerinin üstünde bulunan bir takım dikenler zehirlidir.

Hayvan bir tehlike halinde derhal dikenlerini kabartır, çarptığı yere bu dikenlerin ucundaki kanaldan zehirini akıtır.

İskorpit tarafından vurulan kimse büyük acılar duymaya başlar, sandaldan kendini denize atacak hale gelir.

Böyle hallerde ilk yapılacak şey, iğnenin battığı yeri keskin bir bıçakla çenterek zehirli kanı emip tükürmektir.

İskorpit avına çıkan amatörler yanlarında hafif sulandırılmış amonyak taşımalıdırlar.

Yaraya amonyak sürmek ağrıyı hafifletir.

İskorpit balığı nasıl tutulur

İskorpitin en güzel ve verimli avcılığı olta iledir.

Muhakkak sandal gerekir.

Lüfere çıkar gibi fener kullanılır. Sabahın karanlık ilk saatlerinde av yerine gidilir.

Gündüz avcılığı rastgeledir.

Oltası, zokalı lüfer oltasıdır.

Akyem, yaprak şeklinde takılır.

Dipte çok hafif sürütülür.

Hayvan hem obur, hem de ağzı büyük olduğundan yemi derhal yutar.

Yakalanan balık sudan çıkınca büyük ağzını hemen açar, hareketsiz kalır.

O zaman telaşlanmadan hayvanın açık ağzına baş parmak sokularak işaret parmakla alt çeneden sıkıca tutulur.

Balık kalın, küt vücutlu olduğundan kıvrılamaz ve zararlı olmaz.

Dikenler balığın sırt yüzgecinde, kulak arkalarında ve başının üstünde olduğundan telaş edilmezse hiç bir tehlike yoktur.

Lipsos

İskorpit familyasındandır.
Daha çok Marmara ve Ege Denizi’nde bulunur.
Ilıman sulardan hoşlanır.
Kışın derin ve sıcak sulara çekilir, yazın kıyılardaki taşlık ve kayalık bölgelere sokulur.
Şekil itibariyle iskorpitin aynıdır.
Aradaki fark iskorpitten çok büyük olmasıdır.
40 – 50 santim boyunda 4-5 kilo gelenleri çok görülmüştür.
Rengi iskorpitten daha açık tatlı kırmızıdır.
Bazılarında bu kırmızılık üzerine yer yer kahverengi benekler serpilmiştir.
Yaşam ve huyları iskorpitin aynıdır.
Aynı dikenleri taşır ve dikenler de iskorpit gibi zehirlidir.
Balığın vurması halinde tedavi şekli diğer zehirli balıklarda yapılanın aynıdır.
Avcılığı daha çok zokalı olta ile yapılır.
Bundan başka çok sağlam düzenlenmiş tel beden de yararlıdır.
Zira balık yakalandıktan sonra sandala alınıncaya kadar fazla hareketli değildir.
Lipsos avlamak için balığın yatak yerlerini bilmek gerekir.
Balığın ağzından iğneyi çıkarmak için çok dikkatli olmak gerekir.
İri ve ağır balık olduğundan iki parmakla kumanda etmek zordur.
İğneyi çıkarmak için hayvanın çenesini sağlam bir pensle kavramak en uygun sistemdir.
Lipsos avına çıkan amatörlerin yanlarında kepçe, kakıç, pens gibi tutma ve kavrama takımları bulundurmaları en faydalı olur.
 İskorpit Balığı Nasıl Yakalanır
İskorpit Balığı Nasıl Yakalanır

Bir cevap yazın