İslam Sanatı Nedir,Özellikleri | Tarih Bilgileri |

İslam Sanatı Nedir,İslâm dininin şartlarından olan hac için yapılan yolculuklar, islâm toplulukları arasında kurulan ilişkiler ve alışverişler İslâm ülkelerinin sanatına birçok ortak yan getirmiştir.

Bunun yanında çeşitli ülkelerin coğrafî ve tarihî şartları da birbirinden çok ayrı üslûp ve biçimlerin doğmasına sebep olmuştur, ibadet yeri olarak kullanılan camilerin genel yapıları ve bellibaşlı elemanları sabit kaldığı halde, kimi zaman cami mimarîlerindeki ayrımlar, cami ile kilise mimarîleri arasındaki ayrımlardan çok daha fazla olmuştur.

Kur’an’ın kutsal kitap olması, yazıya büyük bir önem kazandırmıştır.

Bu yüzden dinî ve edebî eserlerin yazılıp süslenmesiyle gelişen yazı sanatı ve süslemecilikteki bazı motifler, bütün islâm ülkelerinde aynı şekilde kullanılmıştır.

Buna karşılık, dinin ve şeriatın eğilimlerine uyarak, islâm ülkelerinde batılı anlamda bir resim ve heykel sanatı doğup gelişememiştir.

Plastik sanatlar genellikle ikinci planda kalmış, ağırlık mimarîye verilmiştir.

Süsleme sanatları ve küçük sanatlar da mimarînin ayrılmaz parçaları olarak gelişmiştir.

İslâm sanatı, başlangıç döneminde yunan ve eski doğu motiflerini kullanarak kendine mal etti.

Selçuk döneminden itibaren doğu asya etkisi kuvvetlendi, özellikle Moğol ve Safevî döneminde bu etkiler çoğaldı.

Bununla birlikte islâm sanatı bütün bu etkileri X.-XVII. yy.larda en yüksek noktasına ulaşan, tamamen ferdî soyut bir stilde birleştirdi.

Ondan sonra dekadanlık başladı.

XVII. yy.da dış ihtişamın fazlalığı ile natüralizm eğilimi ve gittikçe artan batı etkisi hâkim oldu.

İslâm sanatının etkileri en kuvvetli olduğu dönemde Hindistan’dan Çin’e, Cava’ya, Sudan’a ve bütün Rusya’ya yayıldı. Ortaçağlardaki avrupa kültürü ve Rönesans ondan büyük ölçüde faydalandı.

Bir cevap yazın