Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İsmail Beliğ Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

İsmail Beliğ Efendi Kimdir Osmanlı şairi (Bursa 1668- 1729).

İsmail Beliğ Efendi Hayatı

İmaret ve evkaf kâtipliği, mahkeme naipliği yaptı.

Güldeste-i Riyaz-ı İrfan ve Vefayat-ı Dânişverân-ı Nadiredân (İrfan Bahçelerinin Gül demeti ve Nadir Bilginlerin Ölümleri) adlı eserinde, Bursa’nın alınışından itibaren orada yetişen hükümdar ve şehzadelerin, din adamlarının, sanatçıların hayatını anlatır.

Kafzade Faizî’nin Zübdet-iil-Eş’âr’nıa (Şiirlerin özü) zeyl(ek) olan Nuhbet-ül-Asar (Eserlerin Seçilmişi) adlı bir tezkiresi, Sergüzeştnâme adlı manzum seyahatnamesi, Bursa güzelleri hakkında Şehrengîz’i, Divan’ı, manzum hadis tercümeleri vardır.

Bir yanıt yazın