İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han) Kastamonu

İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han) Attarlar çarşısında; vakfiyesinden, Candaroğlu İsmail Bey tarafından, cami, medrese ve imaretten meydana gelen külliyesine vakıf olarak yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Moloz taşı ve kesme taştan yapılmıştır.

Kuzeyindeki yuvarlak kemerli ve tonozlu kapıdan avluya girilir, alt katta eskiden ahır olarak kullanılan bölmeler görülür.

Avlu kapısının iki yanındaki merdivenlerle üst kata çıkılır, burada hepsinde birer ocak olan 29 oda vardır.

Bina 1943’teki depremde harap oldu; 1946’da onarıldı.

Deve hanı, Candaroğlu İsmail Beyin külliyesi içindedir, ön yüzü kesme taştan, yanlar ise, aralarına tuğla kuşaklar yerleştirilmiş moloz taşından yapılmıştır.

Hanın basık kemerli kapısından avluya girilir.

Sağda ve solda bekçi odaları yer alır.

Bir cevap yazın