İsmail Fazıl Paşa Kimdir,Hayatı

İsmail Fazıl Paşa Kimdir,(1830-1875) Osmanlı devlet adamı.Kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harbiyeden mezun oldu (1877).

İşkodra Fırkası erkânıharbiyesinde ve Harbiye mektebi hocalığında bulundu.

Abdülhamid II’nin yaveri oldu. Erzincan’a sürüldü ve burada 17 yıl kaldı.

Miralay iken İstanbul’a geldi. Liva (general) [1901], sonra ferik (korgeneral) oldu (1908).

Suriye valiliğine getirildi (1911). Emekliye ayrıldı (1914). Son osmanlı meclisinde Yozgat mebusu olarak bulundu.

Daha sonra Ankara’ya gelerek Büyük Millet meclisinin toplantısından sonra nafıa vekili seçildi.

Atatürk’ün yanında çalışmalarına hayatının sonuna kadar devam etti.

Bir cevap yazın